משנאה לאהבה

בסך הכל 5 ימים מפרידים בין שני הימים הכול כך משמעותיים בחיי העם שלנו: תשעה באב וט"ו באב. למה סמיכות הימים הללו בלוח השנה היהודי?

משנאה לאהבה

ט' באב הוא יום אבל  צום ותפילה על חורבן שני בתי מקדש מפאת שנאת חינם שהתפשטה ברוב עם. ומהי שנאת חינם שבעטיה נחרבו בתי המקדש? זו היא שנאה מוחלטת ללא בסיס מוסרי ולא הצדקה מוסרית. זה מונח המבטא שנאה של אדם או קבוצה ללא סיבה עניינית, רק בגלל תפיסה שונה. איך אפשר שבעת שבית היה מקודש הגיעו האנשים לשנאה עמוקה כל כך עד שהחריבה את המקדש? יש בטבע את חוק הניגודיות: ככל שהחיובי גבוה יותר, כך השלילי נמוך יותר. לפי חוק זה השנאה הגדולה ביותר יכולה לפרוץ בניגודה לאהבה הגדולה ביותר. 

במסורת היהודית ט' באב משויך לאיסורים חיצוניים הבאים להראות בצורה גשמית את הצער, את האבל שנפל על העם. יום צום, איסור לבישת בגד חדש, איסור האזנה למוזיקה, יום תפילה והכאה. יש המתייחסים ליום זה לא כמאורע היסטורי אלא כמסר רוחני בלבד. אלו רואים בבית המקדש בית שנבנה בתוך הלב המשותף של אלה שהצליחו לבנות ביניהם מערכת יחסים של אהבה שלמה, מערכת יחסים בה כולם עסוקים בדאגה ובאהבה לשאר. בחורבן בית המקדש הם רואים את הרס הדרגה של ואהבת לרעך כמוך. הם מציינים את יום תשעה באב ואת כל יתר ימות השנה כקריאה לעבודה לבבית כדי לחזור למצב של אהבה חלוטה. עבורם כל יום צריך למאמץ בלתי נלאה להשגת הלב המשותף הכלול מכל לבבות בני האדם ש בתוכו יבנה המקדש מחדש.

אם כך לא מפתיעה סמיכות התאריכים בין תשעה באב שהוא הסמל לשנאת חינם, וט"ו באב שהוא הסמל לאהבת חינם, הסמל לפיוס ונחמה בעם ישראל. שכן על פי חוק הניגודיות מהשנאה המוחלטת של תשעה באב ובעבודה מאומצת לאהבת חינם הדרך יכולה להיות ממש קצרה. אם יתארגנו קומץ של אנשים שישקיעו את כל כולם בעבודה נכונה לקירוב לבבות, לאהבה שהיא מעל התפיסות השונות, מעל ההצדקה המוסרית, מעל הענייניות שבדבר, לאהבה חלוטה במהרה יוכלו לבנות בקרבם את הבית המקודש לאהבה.

כמו שאמר רבי יחזקאל מקוזמיר: "כמו שחורבן בית המקדש היה על שנאת חינם, כן לתקן זה צריך אהבת חינם, שכל אחד מישראל יאהב את חברו בחינם".